logo

Jantje beton loterij 2017


Met de opbrengst van de SNL-loterijen kunnen jaarlijks vele tienduizenden verenigingen, groepen, scholen en instellingen hun eigen gekozen bestedingsdoelen realiseren.
Mensen gaan aan boord van de vissersschepen en varen met de schepen het.
45 haringen, vindt traditioneel in Scheveningen plaats, daags vór de start van de verkoop van de nieuwe haring in het hele land.
Het gaat niet om het winnen van een prijs, het gaat om het steunen van een goed doel.Dit betekent dat je de helft van je inleg naar de goede initiatieven van jouw favoriete eredivisieclub gaan.Dit betekent veel voor de Nederlandse samenleving.Intensieve samenwerking, door intensieve samenwerking met én door de verenigingen kwam er unaniem een andere voorkeurslocatie voor het nieuwe verenigingsgebouw.Meedoen aan een SNL-loterij is een directe gift aan het goede doel met een kans om een bescheiden prijs te winnen.Zo is Da Capo aangesloten bij het plan, mét een positief effect op exploitatie van het verenigingsgebouw en ook komt het verenigingsgebouw op een andere plek.2, de voorgeschiedenis van de haringvangst is allicht veel ouder.Op Vlaggetjesdag is hier een braderie.Te Scheveningen richtte men zich in de afgelopen jaren voor wat betreft de viering van Vlaggetjesdag - evenals vroeger - op de zaterdag vór Pinksteren.Door de samenwerking met Da Capo is het gebouw groter en daarmee duurder geworden.Voor deze wijzigingen, inclusief de gestegen bouwkosten, is extra budget nodig.De sporthal kampt met een stijging van de bouwkosten.In verband met de waterberging zijn er extra investeringen nodig in het park.Op de dagen direct volgend op Pinksteren voeren de eerste schepen uit om te gaan vissen op haring.Dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers en door de trouwe lotenkopers is dit mogelijk.Er werden op vlaggetjesdag proefvaarten met de haringloggers gemaakt om de motoren, die in de winter stil hadden gestaan, te testen en de kompassen opnieuw in te stellen.Nadat eind jaren zestig document assurance bonus malus van de 20e eeuw de haringvisserij met de vleet stilviel om plaats te maken voor andere visserijtechnieken met andersoortige schepen, raakte Vlaggetjesdag zijn werkelijke betekenis kwijt.1, vroeger was dit vast op 15 juni.De dag van uitvaren werd.Voor de realisatie van de Activiteitenzone is een brede betrokkenheid van verenigingen uit Giessenburg bij de bouw, het gebruik en de exploitatie van het verenigingsgebouw belangrijk.
De verenigingen dragen bij in de bouw en de exploitatie, waardoor de meerkosten zoveel mogelijk beperkt blijven.
Tegenwoordig is níet het uitvaren voor de haringvangst, maar de komst van.

IJsselmeervloot in, urk, met oa het boeten van visnetten en mensen in klederdracht.
Zo ontstaat er een verenigingsgebouw dat onderdak kan bieden aan nog meer Giessenburgse verenigingen, waarmee het draagvlak verder wordt vergroot.
Alle partijen zagen dit als een mooie kans voor de toekomst.


Sitemap