logo

Pesten met kaarten spelen
pesten met kaarten spelen

Opgooien na pakken bewerken Wanneer de speler niet kan, moet hij een kaart pakken.
De normale set kaarten zoals wij die nu kennen is gebaseerd op het Franse spel zoals dat rond 1480 werd vastgesteld.
Pesten is een traditioneel kaartspel, waarvan de regels plaatselijk sterk variëren.
Bij het ene spel is het de bedoeling dat je slagen haalt, zoals bijvoorbeeld bij het kaartspel bridge of rikken.2 De volgende speler pakt twee kaarten van de trekstapel.De speler die deze kaart speelt, mag alle kaarten die hij heeft van dezelfde kleur opgooien of verder convenio colectivo casino conde luna gaan met een andere zeven zeven alles geven.Normaal gesproken worden voor het begin van een kaartspel de kaarten geschud.Hetzelfde geldt voor het pakken na een 2, waarbij men soms wel of soms niet meteen mag opgooien.7 je mag nog een kaart van dezelfde kleur opgooien.De uitgangspunten of doelen van de verschillende kaartspellen varieëren enorm.Vaak zijn dit 2 strafkaarten.Hier zijn het ook vaak 2 strafkaarten.Keerkaart op koopkaart : Wanneer een speler eigenlijk zou moeten pakken door een Joker of een 2, kan hij, wanneer deze regel gebruikt wordt, ook een keerkaart opgooien.Dit is een pestkaart en mag niet als laatste kaart gespeeld worden.Aas De volgorde waarin de spelers aan de beurt komen, keert om aas draai.De puntenverdeling is als volgt: Joker (50 Aas/heer/boer/acht/zeven/twee (20 vrouw/tien (10).De overige kaarten worden in het midden van de speeltafel gelegd, waarbij de bovenste kaart open naast deze stapel wordt gelegd.Er kunnen meer pakjes kaarten tegelijk worden gebruikt.De speler die de aas opgooide, krijgt niet nogmaals de beurt!Als men een kaart moet pakken vanwege een joker of een twee, en de eerste kaart is een joker of een twee, mag men die afleggen.Het is verwant aan het Amerikaanse spel.In verreweg de meeste gevallen heeft de 5 geen speciale functie.De spelers leggen om de beurt een kaart af wild sultan bonus op een centrale aflegstapel.5 Wanneer een 5 opgegooid wordt, moet de volgende speler een Vrouw opgooien.
In sommige varianten mag de speler die de Joker opgooide dit doen, in andere varianten is dat de speler ná de speler die moest pakken (hij bepaalt dan de kleur door op te gooien).
Sitemap