logo

Werkbonus lage lonen


Periode bewerken De zware financiële crisis en de blackjack basic strategy wikipedia hoge werkloosheid maakten de periode tot een breukjaar in de geschiedenis van de sociale zekerheid waarin een hele reeks ingrepen benodigd waren om de deficitaire sectoren terug in evenwicht te brengen.
Zo werd.
De werknemers konden vanaf nu gebruikmaken van een verzekering tegen ziekte, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en werkloosheid.Invoering kinderbijslag voor zelfstandigen.Verankering van de derde vakantieweek in de vakantiewet.De successen van de arbeidersbewegingen stapelen zich al snel op: 1886 : Oprichting van de eerste socialistische regionale federatie te Gent.Oprichting bij wet van het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden waardoor deze club patin a roulette grenoble doelgroep voortaan de mogelijkheid had een volledig en continu revalidatieproces te laten opstellen.Doch ook nu weer verstoord, ditmaal door de Grote Depressie.Deze fusies vonden vervolgens plaats tussen 1906 en 1920 en leidde tot het ontstaan poker associé van de (nog steeds bestaande) landsbonden.1920 : Het rijk start met het verlenen van toelages aan de ziekenfondsen in sector geneeskundige verzorging.1839 : De mijnexploitanten richten zes voorzorgfondsen op, die bekrachtigd werden bij koninklijk besluit.Ter voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door de werkplaats.1956 : Invoering van de pensioenregeling voor zelfstandige ondernemers.1983 : Invoering regelgeving rond nieuwe technologie in ondernemingen.De vakantieduur voor -18-jarigen werd verdriedubbeld en die voor -21-jarigen verdubbeld.1947 : Verhoging van de kinderbijslag voor kinderen van invaliden.Naast een daling van de werkgeversbijdragen, zijn er maatregelen om het nettoloon van de werknemer te verhogen.De vakantieduur werd tevens verdubbeld (12 dagen) voor werknemers onder de 18 jaar.1933 : Verstrenging van de voorwaarden om aanspraak te maken op een vergoeding van het speciaal fonds voor mindervaliden.

Sitemap