logo

Wkr onbelaste bonus


2015 ) Aandachtspunten Met de definitieve inwerkingtreding van de werkkostenregeling per 2015 is de mogelijkheid om geant casino mandelieu horaires d'ouverture vaste kostenvergoedingen te betalen aan werknemers niet verdwenen.
Voor de Belastingdienst is het gemakkelijk scoren bij een controle als de werkgever de vaste kostenvergoeding niet heeft onderbouwd.
NB: Het voornoemde is niet van toepassing als een organisatie per 2011 de werkkostenregeling invoert, zie onder.Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.Werkkostenregeling, vrije ruimte of intermediaire kosten, een vergoeding voor representatiekosten (afhankelijk van de aard en bestemming) is belastbaar loon voor de werknemer, de werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait.Op 72 poker table top de vraag aan de Belastingdienst 'Mijn werknemer krijgt een vaste kostenvergoeding.Een onderzoek tijdens de bezwaarfase is dan werkelijk de laatste kans om zich teweer te kunnen stellen tegen een (forse) premienota roulette 35 sociale verzekeringen of naheffing loonbelasting over vermeende te hoge vaste kostenvergoedingen.Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een agrarisch bedrijf waar de werknemer woont en werkt, of bij een matroos die woont op het schip.BDO adviseert werkgevers dringend om alleen af te zien van het steekproefsgewijze onderzoek als de eigen inspecteur daar schriftelijk mee heeft ingestemd.Dat is alleen anders voor kosten waarvan de werkgever kan aantonen dat deze ook doorlopen tijdens de ziekte van de werknemer, zoals bijvoorbeeld een jaarabonnement op een vaktijdschrift dat niet (tijdig) opgezegd kan worden.2015) Steekproefsgewijs onderzoek De Belastingdienst heeft aangegeven dat een dergelijk steekproefsgewijs onderzoek alleen nodig zou zijn voor nieuwe vaste kostenvergoedingen.Onder de werkkostenregeling ( WKR ) blijft een vaste kostenvergoeding alleen onbelast als deze bestaat uit kosten die vallen onder een gerichte vrijstelling of als intermediaire kosten zijn aan te merken.De vaste kostenvergoeding is functioneel gebonden.Binnen 24 uur na de aanvraag de loonstrookjes op de mail ontvangen.Deze voorwaarde geldt alleen voor nieuwe vaste kostenvergoedingen.Voor kosten van de werknemer bestaat een wettelijke mogelijkheid van een vaste vergoeding.Maar voor het personeel dat op de werkplek slaapt omdat het onmogelijk is om thuis te gaan slapen, wordt de waarde op nihil gewaardeerd.Bij verandering van functie is het verstandig na te gaan of de vaste vergoeding nog steeds van toepassing.Controleer uw ruimte met de, wKR registratietool van.Dit is mooi, maar staat echter haaks op hetgeen in de wettelijke regeling is vastgelegd (dat bij de overgang op de werkkostenregeling een onderzoek verplicht is).De specificatie moet dus aanwezig zijn voordat de werkgever de kostenvergoeding aan de werknemer verstrekt, of uiterlijk op het tijdstip dat de vergoeding wordt uitbetaald.
Daarna mag alleen nog een deel worden doorbetaald voor vaste kosten zoals abonnementen.Vraag: Als er aan het eind van het jaar nog vrije ruimte over is, kan ik dat dan gebruiken voor onbelaste bonussen?
Wij toetsen niet of er een relatie is tussen uw vergoeding en kosten die uw werknemer maakt.


Sitemap